از تعداد آثار دریافتی پس از بررسی و نظر هیات داوران، 3 اثر برگزیده و دو اثر شایسته تقدیر انتخاب شد که در آیین پایانی اعلام میگرددزمان :5 شنبه. 22 دی ماه 1401. از ساعت 18:30 الی 21:30مکان. استان فارس. شهرستان مهر. شهر مهر. مرکز اسلامی فاطمیه. سالن حضرت خدیجه کبری س

اسکرول به بالا