مرکز اسلامی فاطمیه

   مرکز اسلامی فاطمیة با رویکرد شناخت معرفت از زندگی فاطمه زهرا (س) به معرفی شخصیت، خصائل و رفتار و اندیشه و بیان دختر گرامی رسول اکرم حضرت محمد (ص) که از او به عنوان قطب عالم امکان یاد می شود می پردازد. این مرکز با بهره گیری از نظرات و دیدگاههای علما، اندیشمندان و محققین و بر پایه قرآن، روایات و احادیث شریف زوایای پنهان و آشکار زندگی این بانوی گرامی را عرضه می کند. غربت فاطمه زهرا (س) در میان مسلمانان رسالتی را بر اهل دانش و خرد باز می کند که این مرکز واکاوی و معرفی شخصیت این بانوی گرانقدر را به عنوان یک رسالت و وظیفه برای خود ترسیم کرده است.

     این مرکز در سال 1371 با هدف ترویج و نشر معارف اسامی ، تلاش در جهت بروز استعدادهای فرهنگی و مذهبی جوانان،پر کردن اوقات فراغت نسل جوان جامعه با ارائه برنامه های متنوع فرهنگی ، ایجاد زمینه های الزم جهت حضور هرچه بیشــتر بانوان در فعالیت های اجتماعی به صورت غیرانتفاعی و غیر دولتی با شــخصیتی حقوقی و مالی و اداری مستقل تشکیل گردید.

ساختار

* هیئت امنا

* مدیر اجرایی

شورای علمی – فرهنگی

* دفاتر شهرستان ها

اسکرول به بالا