کارگاه آموزشی تحکیم بنیان خانواده

کارگاه آموزشی تحکیم بنیان خانواده
24 و 25 فروردین ماه 1401

کارگاه آموزشی تحکیم بنیان خانواده
با موضوع
* مهارت افزایی سبک زندگی خانوادگی
– مهارت زندگی در کنترل اضطراب و استرس و خلق پایین
_ شادکامی و ضرورت شاد زیستن
“ویژه بانوان”
مدرس : خانم دکتر اطهر دامن کشان

اسکرول به بالا