سومین کارگاه تحکیم بنیان خانواده

برگزاری سومین دوره کارگاه تحکیم بنیان خانواده 

با موضوع سلسله کارگاه های جعبه ابزار زندگی

با محورهای : مهارت خودآگاهی، مهارت همدلی، مهارت حل مسئله، مهارت ارتباط موثر، مهارت روابط بین فردی، مهارت قاطعیت

مدرس: دکتر وحیده صلاح

زمان : 5 الی 10 شهریور ماه 1401

مکان: شهرستان مهر، شهر مهر، مرکز اسلامی فاطمیه 

اسکرول به بالا