نشست های علمی-فرهنگی

نشست های علمی-فرهنگی


زمان : ۲۷ شهریور
موضوع : روز شعر و ادب فارسی

زمان : ۳ مهر
موضوع : رحلت حضرت رسول ( ص)

زمان : ۲۰ مهر
موضوع : یادروز حافظ

اسکرول به بالا