کارگاه هنرهای آئینی

کارگاه هنرهای آئینی

زمان : 19 الی 21 مرداد
موضوع : آسیب شناسی تعزیه
مدرس : استاد داوود فتحعلی‌بیگی

اسکرول به بالا