رونمایی از پنجمین مجموعه آثار جایزه ادبی ریحانه

رونمایی از پنجمین مجموعه آثار جایزه ادبی ریحانه
شهرستان مهر - بهمن ماه 1400
Unveiling of the book poster of the fifth period of the Reyhaneh Literary Award collection

رونمایی از پوستر کتاب پنجمین دوره مجموعه آثار جایزه ادبی ریحانه
با نام ” ماه پنهان ”
مهر-سالن اجتماعات مرکز اسلامی فاطمیه
بهمن ماه 1400

اسکرول به بالا