جشن های مردمی کوثر

جشن های مردمی کوثر
شهرستان مهر - بهمن ماه 1400
Kosar Folk Celebrations
Kosar Folk Celebrations

جشن های مردمی کوثر 
سالن اجتماعات مرکز اسلامی فاطمیه 
مهر-مرکز اسلامی فاطمیه 
بهمن ماه 1400 

اسکرول به بالا