برگزیدگان پنجمین دوره جایزه ادبی ریحانه

برگزیدگان پنجمین دوره جایزه ادبی ریحانه
شهرستان مهر - بهمن 1400
برگزیدگان پنجمین دوره جایزه ادبی ریحانه معرفی شدند:
سرکار خانم آرزو حقیقی از نی ریز استان فارس
جناب آقای خدابخش صفادل از نیشابور استان خراسان رضوی
جناب آقای رضا نیکوکار از رشت استان گیلان
 
اسکرول به بالا