برگزاری شب شعر ریحانه

برگزاری شب شعر ریحانه
تهران اسفند 96

برگزاری شب شعر ریحانه با حضور
وزیر اسبق کشور
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
معاون رئیس جمهور
شعرا و نویسندگان
تهران-اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
اسفند1396

اسکرول به بالا