برگزاری شب شعر ریحانه با حضور شعرا و نویسندگان

برگزاری شب شعر ریحانه
شیراز اسفندماه 96
برگزاری شب شعر ریحانه
با حضور شعرا و نویسندگان
شیراز- هتل هما
اسفند 1396
اسکرول به بالا