افتتاح سالن اجتماعات حضرت خدیجه کبری (س)

افتتاح سالن اجتماعات حضرت خدیجه کبری (س)
مهر- بهمن ماه 1400
Inauguration of the meeting hall of Hazrat Khadijeh Kobra

افتتاح سالن اجتماعات حضرت خدیجه کبری (س)
مهر- مرکز اسلامیه فاطمیه
بهمن ماه 1400

اسکرول به بالا