آزمون اطلاعات عمومی

دانش عمومی اطلاعاتی است که در طول زمان از طریق رسانه ها، منابع مختلف جمع آوری شده است.

یادگیری تخصصی را که فقط با آموزش گسترده و اطلاعات محدود به یک رسانه می توان به دست آورد، مستثنی می شود. دانش عمومی جزء ضروری هوش متبلور است. این به شدت با هوش عمومی و با گشودگی به تجربه همراه است.

مطالعات نشان داده اند که افرادی که در یک حوزه خاص دارای دانش بالایی هستند، در بسیاری از زمینه ها آگاه هستند.

تصور می شود که دانش عمومی توسط توانایی حافظه معنایی بلند مدت پشتیبانی می شود.

دانش عمومی همچنین از طرحواره ها برای درک متن پشتیبانی می کند.

در سال 2019، در یک نظرسنجی مشخص شد که نیوزلندی‌ها در دانش عمومی خود دارای شکاف‌های «نگران‌کننده» هستند.

اسکرول به بالا