برگزاری کارگاه هنرهای نمایشی

به گزارش روابط عمومی مرکز اسلامی فاطمیه کارگاه هنرهای نمایشی در هفته اول تیر در شهرستان مهر برگزار شد.

در این کارگاه که توسط محمد علی رحیمی برگزار گردید که هنرجویان با فرم در نمایش آشنا شدند.

اسکرول به بالا