به گزارش روابط عمومی مرکز اسلامی فاطمیه نشست با اصحاب در هفته آخر خرداد در شهرستان مهر برگزار شد.

در این نشست سرکار خانم مهگان فرهنگ در مورد استفاده صحیح از رسانه، استفاده از اخبار درست و نحوه استفاده از یه خبر سخنرانی کردند.

اسکرول به بالا