هنرمند کارش این است که به برخی از نیازهای انسان پاسخ دهد

به گزارش روابط عمومی مرکز اسلامی فاطمیه در نشست هم اندیشی بزرگان و مفاخر استاندار فارس گفت: این موضوع بسیار با اهمیت است زیرا ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان مبنای اعتقادی شیعیان است؛ چرا که سادات ریشه خود را از حضرت فاطمه زهرا(س) به صورت خاص دارند. یکی از دلایل اصلی این که ما شیعه هستیم گذشته تاریخی و فرهنگی ما و همچنین با توجه به سیره ائمه اطهار و خصوصا امام علی(ع)است، ما در تاریخ به آزادگان مشهور هستیم؛ به همین علت است که ایرانیان در تاریخ به آزادگی و آزادگان معروفند و در خیلی از کتب ادبی ما وقتی می خواهند ایرانیان را نام ببرند به آزادگان اشاره می کنند. مرحوم دهخدا بعد از وقایع سال 32 وقتی می خواست از مردم ایران گلایه کند می گوید:

ای مردم آزاده کجایید کجایید آزادگی افسرد بیایید بیایید
در قصه و تاریخ چو آزاده بخوانید مقصود از آزاده شمایید شمایید
محمد علی افشانی در ادامه افزود: به خاطر این است که در شاهنامه و دیوان ناصر خسرو، همه جا آزادگان معادل ایرانیان است. هنرمند کسی است که انسان را از آن چه نیست به آنچه که باید باشد، ببرد،هنرمند باید چیزی را خلق کند که انسان را از زندانی که در آن است رها کند؛ هنرمند کارش این است که به نیازهایی از انسان پاسخ دهد که او را به سمت تکامل بشری ببرد؛ نه اینکه گفته های دیگران را تکرار و با کمی دستکاری، نام آن را کار ادبی بگذاریم. امام علی(ع) وقتی می خواهد کسانی را که عبادت می کنند طبقه بندی کند می گوید برخی برای رسیدن به نفعی عبادت می کنند که این عبادت بازرگانان است؛ یک گروه کسانی هستند که از ترس آخرت عبادت می کنند که این عبادت بردگان است؛ گروهی که مورد تایید امام علی(ع) هستند، کسانی هستند که چون خدا را شایسته و سزاوار می بینند او را ستایش می کنند که این عبادت آزادگان است.این تلفیق بین آزادگی تاریخی ملت ایران و نگاه امام علی(ع) حتی با عبادت کنندگان خدا، باعث شد که ما در این مسیر گام برداریم. وظیفه خود می دانیم که حتما در مسیر اجراي جشنواره ادبي ریحانه با اعتقاد راسخ قدم برداریم و امیدوارم که این کار یک کار ماندگار بشود، البته بهتر است بگوییم جایزه ادبی – فرهنگی؛ چرا که وقتی ادبی شد بسیار خاص می شود و ممکن است به چند شعر و متن ادبی کوتاه برسیم که از بین همه آن ها هم بخواهیم یکی یا چند اثر را انتخاب کنیم؛ با توجه به ابعاد گسترده و متنوع زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) بهتر است نام جایزه ادبی – فرهنگی گذاشته شود تا بتوان خصوصا در ابعاد اجتماعی و آنچه مورد نیاز ما است، استفاده کنیم.

اسکرول به بالا