به گزارش روابط عمومی مرکز اسلامی فاطمیه محمد رضا خالصی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی فارس با یادکرد جایگاه فاخر صدرا ذوالریاستین در میان مفاخر فارس، از وی باعنوان شاعری با اندیشه‌های سخته نام برد و بیان داشت: ذوالریاستین با بهره‌گیری از پتانسیل زبان، متن را خواندنی می‌کند و این مقوله‌ها را در شعر خود عنوان می‌کند .

محمدرضا خالصی در مراسم پاسداشت صدرا ذوالریاستین‌شیرازی ، شاعر معاصر، گذر زمان را در پخته‌شدن اندیشه‌های صدرا مؤثر دانست و گفت: بر اثر گذر روزگار اندیشه و زبان صدرا به خواجه شیراز نزدیک‌تر شد و از این خوب پیداست که زبان حافظ را بیشتر مورد مداقه قرار داده است .

اين نويسنده و منتقد ادبي كشور ادامه داد: شعر صدرا ازسویی بسیار سخته و از تعقید دور است و شفاف و روان و ثابت پیش می‌رود؛ همچنین آشنایی او با خواجه و رمز و راز زبانی او باعث شد ایهام در زبان او بیشتر شود .

خالصی صدرا را تحت تأثیر طبیعت دانست و گفت: از همین رو است که می‌توانیم شیراز را در شعر او تصور کنیم و حس نوستالوژیکی را نیز می‌توانیم درک کنیم و به همین دلیل، هرگاه نمی‌تواند در برابر رنج‌ها تاب بیاورد به شیراز کودکی خود پناه می‌برد .

اين شاعر و نويسنده معاصر اضافه کرد: شعر صدرا سرشار از یاد جنگ ها، پهلوانی ها، جان فشانی ها و در عین حال لبریز از آثار تمدن و مظاهر روح و فکر مردم یک کشور است که همراه با غزل و حماسه ارائه می‌شود .

اسکرول به بالا