اعطای سومین نشان مفاخر به استاد عبدالعلی دستغیب

اعطای سومین نشان افتخار مفاخر فارس به استاد عبدالعلی دستغیب منتقد ادبی

هتل هما دی ماه 95

اسکرول به بالا