کارگاه ظرفیت سازی و رشد یافتگی خانواده

روز اول: معنای زندگی
روز دوم: از حال بد به حال خوب
روز سوم: رمزگشایی از دنیای درون و نیمه تاریک وجود
روز چهارم: ارتباط مؤثر
روز پنجم: پیمان زناشویی، فرصت‌ها و چالش‌ها
روز ششم: والدگری مثبت و تربیت فرزند با کفایت

اسکرول به بالا