دوره‌ها

کارگاه ظرفیت سازی و رشد یافتگی خانواده

روز اول: معنای زندگیروز دوم: از حال بد به حال خوبروز سوم: رمزگشایی از دنیای درون و نیمه تاریک وجودروز چهارم: ارتباط مؤثرروز پنجم: پیمان زناشویی، فرصت‌ها و چالش‌هاروز ششم: والدگری مثبت و تربیت فرزند با کفایت

۱۱ نکته کلیدی در قوی کردن پایه های خانواده

داشتن یک خانواده مستحکم مهم است و برای رسیدن به آن، خانواده ها باید بنیان خانواده قوی ایجاد کنند. چگونه خانواده‌ها پایه‌های محکمی را ایجاد می‌کنند تا بر آن‌ها بنا شده و آن‌ها را در زمان‌های سخت پیش ببرند؟

اسکرول به بالا